Stymulacja wzrostu roślin przez bakterie PGPR.

Autor

  • Małgorzata Pociejowska Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szydłowska 50, 60-656 Poznań, Polska
  • Małgorzata Natywa Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szydłowska 50, 60-656 Poznań, Polska
  • Anna Gałązka Zakład Mikrobiologii Rolnieczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Abstrakt

W strefie ryzosfery, zdefiniowanej jako objętość gleby będącą pod bezpośrednim wpływem korzeni roślin, występuje wiele drobnoustrojów mogących wywierać korzystny, neutralny lub niekorzystny wpływ na rośliny. Bakterie kolonizujące korzenie wywierają korzystny wpływ na wzrost gospodarza poprzez mechanizmy bezpośrednich lub pośrednich zmian określanych jako promowanie wzrostu roślin (PGPR). Interakcje pomiędzy rośliną a mikroorganizmami w glebie odpowiadają za wzrost roślin, a także wpływają na zdrowotność i żyzność gleby. Mikroorganizmy te, określane jako biologiczne czynniki nawożeniowe (biofertilizers), stanowią korzystną alternatywę dla nawozów sztucznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-09

Numer

Dział

Artykuły