Fizjologia roślin: jak było wczoraj, jak jest dziś, a co przyniesie jutro?

Autor

  • Zofia Starck Katedra Fizjologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Nowoursynowska 159, 02-779 Warszawa, Polska

Abstrakt

Rozwój fizjologii roślin przedstawiono w ujęciu historycznym, prezentując najważniejsze, ale subiektywnie wybrane osiągnięcia. Wynikają one głównie z możliwości wykorzystania nowych technik, pozwalających na prowadzenie badań metodami nieinwazyjnymi. Na przełomie XX i XXI wieku w centrum uwagi znajdują się próby wyjaśnienia mechanizmów regulacji i koordynacji procesów życiowych na poszczególnych poziomach organizacji: genetycznym, molekularnym, organizmalnym, dających holistyczny obraz funkcjonowania roślin. Wynika on z integracji badań różnych dyscyplin naukowych, składających się na biologię roślin. Wyjaśniane są zagadnienia przekazywania i odbioru sygnałów. W mechanizmach regulacji procesów życiowych kluczową rolę odgrywają fitohormony z funkcją plejotropową. Współdziałają one z licznymi regulatorami procesów życiowych, w tym z tlenkiem azotu (NO) i reaktywnymi formami tlenu (ROS). Stwierdzono precyzyjnie funkcjonujący system ligaz ubikwitynowo-białkowych, uczestniczący między innymi w degradacji biologicznie zbędnych, w danym okresie, lub zdenaturowanych białek. Ponadto przedyskutowano badania dotyczące perspektyw wzrostu aktywności i produktywności fotosyntezy. Optymalna dystrybucja fotoasymilatów i związków sygnałowych, z udziałem ksylemu i floemu, zapewnia zaopatrzenie akceptorów w związki pokarmowe i utrzymanie prawidłowej homeostazy organizmu. Przedyskutowano integracje powyższych procesów w aspekcie wzrostu plonu rolniczego roślin uprawnych. W zakończeniu przedstawiono konieczność badań zwiększenia produkcji żywności, odporności roślin na stresy i likwidacji globalnych zagrożeń, wynikających z zanieczyszczeń środowiska. Jako nowe dyscypliny zasygnalizowano neurobiologię roślin, biologię systemów i biologię syntetyczną.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-09

Numer

Dział

Artykuły