Miary objętości w cywilizacji ludzkiej.

Autor

  • Jacek Rożnowski Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Balicka 122, 30-149 Kraków, Polska
  • Izabela Przetaczek-Rożnowska Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Balicka 122, 30-149 Kraków, Polska
  • Jadwiga Kłosowska Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Balicka 122, 30-149 Kraków, Polska

Abstrakt

Pomiary towarzyszą człowiekowi od początków jego istnienia, ponieważ dzięki nim dokonuje on obiektywnej oceny wielkości otaczających go przedmiotów, a przez to zdobywa niezbędne informacje i wiedzę. Obok długości, czasu i temperatury, równie istotna była objętość, zarówno ze względów handlowych, jak i leczniczych, gdyż niezbędna była znajomość zarówno objętości nabytego czy też sprzedanego towaru, natomiast w lecznictwie bardzo istotne znaczenie miały odpowiednie proporcje przy sporządzaniu mikstur leczniczych. Przedstawianie wyników pomiarów wymaga ściśle określonych i zdefiniowanych jednoznacznie jednostek miar. Wraz z postępem cywilizacji pojawiały się coraz to nowe miary, a ich różnorodność często była źródłem sporów i nierzadko zarzewiem konfliktów, dlatego wielokrotnie podejmowano próby ujednolicenia jednostek miar. Dziś w większości krajów obowiązuje Międzynarodowy System Jednostek Miar (SI), jednak wciąż istnieją rejony geograficzne, które wyodrębniły swoje niezależne jednostki objętości. W dobie globalizacji wydaje się konieczna znajomość nie tylko jednostek miar objętości zalecanych zarówno w działalności gospodarczej czy naukowej w krajach uznających układ SI, ale także w jednostek i mnożników przeliczeniowych obowiązujących w krajach spoza systemu SI.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-09

Numer

Dział

Artykuły