Związek pomiędzy poziomem heterozygotyczności a dostosowaniem osobnika.

Autor

  • Małgorzata Anna Gazda Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska

Abstrakt

Zależności pomiędzy heterozygotycznością a dostosowaniem osobników, pomimo iż są badane już ponad 30 lat, ciągle stanowią przedmiot wielu dyskusji. Testowanie hipotezy o związkach heterozygotyczności z dostosowaniem opiera się na dwóch podstawowych założeniach: po pierwsze, poziom heterozygotyczności na przestrzeni genomu może być wykorzystany, jako miara stopnia kojarzeń w pokrewieństwie; po drugie, heterozygotyczność osobnika ma wpływ na jego dostosowanie. Związki heterozygotyczności z dostosowaniem tłumaczone się przy pomocy trzech kolejnych hipotez. Hipoteza efektu ogólnego zakłada, że heterozygotyczność badana w wielu loci odzwierciedla heterozygotyczność na poziomie całego genomu. Hipoteza efektu bezpośredniego zakłada przewagę heterozygoty wynikającą z jej względnej funkcjonalnej dominacji nad homozygotą. Hipoteza efektu lokalnego tłumaczy związek pomiędzy heterozygotycznością i dostosowaniem, jako rezultat fizycznego sprzężenia genów podlegających doborowi naturalnemu z neutralnymi markerami molekularnymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-09

Numer

Dział

Artykuły