Definiować czy nie? współczesne kontrowersje na temat potrzeby i sposobu definiowania życia.

Autor

  • Krzysztof Chodasewicz Zespół Filozofii Przyrody, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest krytyczny przegląd współczesnych prób definiowania życia. Szeroko omówiono w nim dwie najczęściej cytowane definicje życia: darwinowską i autopoietyczną, a także cybernetyczną definicję życia Bernarda Korzeniewskiego, koncepcję informacji celowej Andrzeja Gecowa oraz definicję Kepy Ruiza-Mirazo i współpracowników (autonomia i nieograniczona ewolucja). Dodatkowo omówiono metodologiczny kontekst definiowania życia. Przedstawiono i zanalizowano formalne aspekty definiowania, a także oczekiwania dotyczące funkcji definicji życia w biologii. Wskazano, że funkcjonalne i dwuaspektowe podejście do definiowania życia ("metabolizm plus ewolucja") wydaje się być najbardziej obiecujące. Autor odpiera sceptyczne argumenty (przede wszystkim tworzone przez Carol Cleland i jej współpracowników oraz Edouarda Machery'ego) przeciwko możliwości zdefiniowania życia lub wskazujące na zupełną bezużyteczność definicji życia w biologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-09

Numer

Dział

Artykuły