Komunikowanie się samców i samic muchówek z rodziny kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae)

Autor

  • Ryszard Szadziewski Uniwersytet Gdański Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
  • Elżbieta Sontag Uniwersytet Gdański Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2889

Abstrakt

W rodzinie kuczmanów komunikowanie się samców i samic celem kopulacji jest nadzwyczaj różnorodne. U większości gatunków samce z silnie rozwiniętym słuchowym narządem Johnstona tworzą roje godowe i kopulują z samiczkami, które wlatują w rój podnieconych samców. W tej grupie czułki samców są pierzaste i działają jak zbiorcza antena kierunkowa rejestrująca dźwięki wydawane przez skrzydła samic. U wielu gatunków pasożytniczych kuczmanów samce korzystają z narządów chemorecepcyjnych i wyszukują żywicieli samic (kręgowce i owady) by tam odnaleźć i kopulować z samiczkami pobierającymi pokarm białkowy. Podobnie, samce oraz samice odwiedzają kwiaty, gdzie żywią się nektarem i kopulują bez tworzenia rojów godowych. Spora grupa kuczmanów korzysta wyłącznie z feromonów płciowych i  w tej grupie u wielu gatunków kopalnych wykształciły się specjalne narządy skrzydłowe wspomagające dyspersję feromonów (Eohelea, Gedanohelea, Camptopterohelea). Wreszcie jest duża grupa drapieżnych kuczmanów, gdzie to samice wyszukują partnerów dla których cena spotkania jest wysoka - samce w trakcie kopulacji są zjadane przez partnerkę.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022