Grzyby zimnolubne w biodegradacji ksenobiotyków

Autor

  • Emilia Małkusz SKN Biotechnologów, Uniwersytwt Opolski
  • Teresa Krzyśko-Łupicka Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2851

Abstrakt

Ilość szkodliwych ksenobiotyków w ekosystemach nieustannie się zwiększa, ze względu na dużą dostępność i wykorzystanie detergentów, pestycydów, farmaceutyków, rozpuszczalników czy ropy naftowej. Takie substancje chemiczne jak fenol, monocykliczne węglowodory aromatyczne, policykliczne węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne oraz związki fosfonoorganiczne są wyjątkowo trwałe w niskich temperaturach ze względu na zwiększoną gęstość oraz mniejszą biodostępność. Jednym ze skutecznych sposobów oczyszczania środowiska może być bioremediacja, opierająca się na biologicznym rozkładzie skażeń, czyli ich przekształcaniu przez mikroorganizmy w mniej szkodliwe lub nieszkodliwe formy. Dotychczas wykorzystywano głównie bakterie mezofilne, jednak badania dowodzą, że także grzyby i drożdże psychrofilne oraz psychrotroficzne mogą skutecznie przeprowadzać biodegradację ksenobiotyków. Zdolność tą przypisuje się między innymi gatunkom z rodzajów: Alternaria, Aspergillus, Geomyces, Lecanicillium, Mortierella, Mucor, Penicillium, Candida, Cryptococcus, Exophiala, Pichia, Rhodotorula, Schizoblastosporion, Solicoccozyma, Trichosporon oraz Yarrowia. Wymienione mikroorganimzy są potencjalnymi kandydatami do bioremediacji zanieczyszczeń pomimo tego, iż dla niektórych gatunków nie zbadano kompleksu enzymatycznego zaangażowanego w rozkład ksenobiotyków.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

06-08-2022