Mechanizmy COVID-19 a układ odpornościowy i jego starzenie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2819

Abstrakt

Epidemiological studies concerning the new coronavirus disease called COVID-19 show that elderly and old people are more susceptible to symptomatic, severe course of the disease, and also to death as its consequence. These age groups frequently suffer from associated, aging-related, chronic inflammatory diseases, in the case of COVID-19 described as co-morbidities. This paper describes the mechanisms of infection by SARS-CoV-2 virus and the development of acute COVID-19 and of its chronic form called long COVID, as well as the participation of various components of the immune system in the development and course of  this disease in the context of changing properties (aging) of both the innate and adaptive immunity in the elderly. In particular, the role of two key phenomena occurring in the aging immune system and precipitating or at least facilitating the aging-related diseases including COVID-19, namely the immunosenescence and inflammaging, is discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Jacek M. Witkowski - Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Jacek Maciej Witkowski jest od 18 lat kierownikiem Katedry i Zakładu Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Witkowski był w latach 2011-2020 Przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk (obecnie pełni funkcję Wiceprezesa), a także w kadencji 2017-2020 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (obecnie zasiada w jego Zarządzie Głównym).   

Jego główne zainteresowania badawcze to procesy starzenia się ludziego organizmu, w szczególności ludzkich limfocytów T i innych komórek odpornościowych (tzw. immunogerontologia), a także szeroko pojęte mechanizmy procesu starzenia się oraz mechanizmy chorób związanych ze starzeniem, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła białaczka limfocytarna, choroba Alzheimera i in.

Prof. Witkowski  jest autorem 181 artykułów naukowych i kilkunastu rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach, a jego prace były cytowane ponad 6100 razy, co odpowiada indeksowi h=37 (wg bazy Google Scholar). Jest członkiem zespołów redakcyjnych i recenzentem wielu międzynarodowych czasopism gerontologicznych i immunologicznych, m.in. Biogerontology, Experimental Gerontology, Current Gerontology and Geriatric Research, Journal of Immunology, Frontiers in Immunology, Mechanisms of Aging and Development, Central European Journal of Immunology, a także Acta Biochimica Polonica, a od niedawna pełni funkcję Associate Editor w renomowanym czsopiśmie Frontiers Aging and the Immune System.

Ewa Bryl - Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Profesor dr hab. nauk medycznych, wieloletnia kierownik Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka lub ko-autorka 101 publikacji naukowych o indeksie h=24, jak dotychczas cytowanych prawie 4000 razy.

Pobrania

Opublikowane

13-12-2021

Numer

Dział

Artykuły