DLACZEGO JADY WĘŻY WYWOŁUJĄ KRWOTOKI? KRÓTKA HISTORIA METALOPROTEINAZ Z JADÓW WĘŻY

Autor

  • Konrad K. Hus, Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
  • Aleksandra Bocian Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2605

Abstrakt

Każdego roku w wyniku ukąszeń węży na całym świecie umiera około 100.000 ludzi, a co najmniej cztery razy tyle zostaje poważnie okaleczonych. Do najczęstszych objawów obserwowanych po ugryzieniach przez węże z rodziny żmijowatych zalicza się m.in. krwotoki lokalne i ogólnosystemowe. Bezpośrednią przyczyną ich powstawania są metaloproteinazy z jadów węży (SVMPs) i niniejsza praca podsumowuje dotychczas zebraną wiedzę o tych białkach. Ponadto, prezentuje najnowsze hipotezy dotyczące przyczyn powstawania całego procesu, z uwzględnieniem mechanizmów zachodzących na poziomie molekularnym i makroskopowym. Artykuł opowiada również historię odkryć i postępów, które na przestrzeni lat stopniowo wzbogacały wiedzę, ostatecznie prowadząc do zrozumienia przyczyn i skutków aktywności krwotocznej metaloproteinaz z jadów węży.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Konrad K. Hus, - Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

Każdego roku w wyniku ukąszeń węży na całym świecie umiera około 100.000 ludzi, a co najmniej cztery razy tyle zostaje poważnie okaleczonych. Do najczęstszych objawów obserwowanych po ugryzieniach przez węże z rodziny żmijowatych zalicza się m.in. krwotoki lokalne i ogólnosystemowe. Bezpośrednią przyczyną ich powstawania są metaloproteinazy z jadów węży (SVMPs) i niniejsza praca podsumowuje dotychczas zebraną wiedzę o tych białkach. Ponadto, prezentuje najnowsze hipotezy dotyczące przyczyn powstawania całego procesu, z uwzględnieniem mechanizmów zachodzących na poziomie molekularnym i makroskopowym. Artykuł opowiada również historię odkryć i postępów, które na przestrzeni lat stopniowo wzbogacały wiedzę, ostatecznie prowadząc do zrozumienia przyczyn i skutków aktywności krwotocznej metaloproteinaz z jadów węży.

Pobrania

Opublikowane

30-10-2019

Numer

Dział

Artykuły