Specyfika zachowań żywieniowych osób starszych pochodzących ze środowiska wiejskiego

Autor

  • Małgorzata Ewa Drywień Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Agnieszka Kuć Zakład Dietetyki i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2544

Abstrakt

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie stylem życia osób starszych, w tym żywieniem, jednak nadal niedostateczna jest wiedza o specyfice żywienia tej grupy populacyjnej zamieszkującej wieś. W przeprowadzonym badaniu własnym zauważono częste spożycie mięsa i wędlin, potraw smażonych, słodyczy oraz częste dodawanie cukru do produktów i napojów, co najbardziej było widoczne u mężczyzn. Znacząca większość badanych nie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi na zakup żywności. Najczęstszymi czynnikami decydującymi o wyborze żywności przez badane osoby były względy smakowe, przyzwyczajenia, cena produktów, względy zdrowotne, łatwość dostępu, reklama. W badanej grupie osób starszych stwierdzono wiele nieprawidłowych zachowań żywieniowych, stanowiących ryzyko niedożywienia lub zespołu metabolicznego, co w efekcie może prowadzić do pogorszenia jakości ich życia. Konieczne zatem wydaje się podejmowanie wszelkich działań edukacyjnych skierowanych do osób starszych mieszkających na wsi oraz ich opiekunów, ale także zwrócenie uwagi lekarzy na ten problem.

Słowa kluczowe: osoby starsze, wieś, sposób żywienia

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2019-07-08