HISTORIA BADAŃ NAD DETERMINACJĄ PŁCI

Autor

  • Rafał Piprek Zakład Anatomii Porównawczej Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
  • Jacek Z. Kubiak 2UnivRennes, CNRS, UMR 6290 Institute of Genetics and Development of Rennes Cell Cycle Group, Faculty of Medicine F-35000 Rennes, Francja 3Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (WIHE) Kozielska 4, 01-163 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2516

Abstrakt

Jedną z podstawowych kwestii, które intrygowały i fascynowały ludzkość od zarania dziejów jest to, skąd wywodzą się różnice między płciami. W dziełach starożytnych filozofów odnajdujemy próby intuicyjnego lub wręcz poetyckiego wyjaśnienia pochodzenia cech odróżniających mężczyzn od kobiet. Wykrycie mechanizmów kierujących rozwojem płciowym zawdzięczamy zastosowaniu metod naukowych, które były rozwijane przez stulecia i osiągnęły swój szczyt dopiero w XX w. Wśród kamieni milowych w badaniach nad determinacją płci należy wymienić przede wszystkim odkrycie chromosomu X w XIX w., opisanie udziału chromosomów płciowych w determinacji płci na początku XX w., uznanie w latach 50. chromosomu Y za chromosom determinujący płeć męską u ludzi, oraz odkrycie w 1990 r. genu SRY determinującego u ssaków płeć męską.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

08-02-2020

Numer

Dział

Artykuły