Campylobacter jejuni kameleon wśród bakterii – formy morfologiczne oraz ich patogenność

  • Anna Szosland-Fałtyn
  • Beata Bartodziejska

Abstrakt

Pałeczki Campylobacter jejuni są obecnie jednym z najczęstszych czynników etiologicznych zaburzeń żołądkowo-jelitowych u ludzi. Szeroko rozprzestrzenione w przyrodzie, wykrywane w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w zanieczyszczonej wodzie pitnej, mogą doprowadzić do zakażenia człowieka, które w ostrym przebiegu określane jest jako kampylobakterioza. Wyniki badań przemawiają za tym, że w przeżyciu i ekspansji tego patogenu w środowisku, jak również w wirulencji, istotną rolę mogą odgrywać odmienne morfologicznie stadia komórkowe C. jejuni. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat transformacji pałeczek
C. jejuni do innych form oraz czynników stymulujących te procesy, a także ich znaczenia w patogenności tej bakterii.

Opublikowane
2018-10-25
Dział
Artykuły