Możliwości przywracania i utrzymania jakości mitochondriów w oocytach ssaków

  • Łukasz Gąsior
  • Zbigniew Polański

Abstrakt

Linia żeńskich komórek płciowych jest zasadniczo
nieśmiertelną linią komórkową, która przekazuje haploidalny
genom jądrowy i pełen genom mitochondrialny
kolejnym pokoleniom. Współwystępowanie w komórce
zmutowanych kopii mtDNA i prawidłowego mtDNA określane
jest jako heteroplazmia i w zależności od typu
mutacji oraz od liczby zmutowanych kopii mtDNA stanowi
źródło wielu chorób wieku dorosłego. Uważa się, że
genom mitochondrialny może podlegać naturalnym mechanizmom
oczyszczającym go ze zgromadzonych mutacji.
Efektywność tych procesów może być jednak niewystarczająca,
skutkując dużą proporcją nieprawidłowości
o podłożu mitochondrialnym w ludzkiej populacji. Dlatego
poszukuje się metod, które mogłyby polepszyć ich
jakość, a także odwlec w czasie niekorzystne procesy
starzenia, które w negatywny sposób odbijają się zarówno
na jakości mitochondrialnego genomu, jak i samej
płodności ssaków.

Opublikowane
2018-10-24
Dział
Artykuły