REGULACJA WZROSTU I ROZWOJU SYSTEMU KORZENIOWEGO PRZEZ WYBRANE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Autor

  • Ewa Młodzińska-Michta

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2422

Abstrakt

Jedną z najważniejszych funkcji systemu korzeniowego jest pobieranie wody i składników mineralnych z roztworu glebowego. Aby wydajnie spełniać to zadanie i efektywnie konkurować z innymi organizmami o związki odżywcze, rośliny wykształciły szereg skomplikowanych adaptacji, polegających na szybkich odpowiedziach morfogenetycznych korzeni do zmiennych zasobów makro- i mikroelementów w glebie. Plastyczność systemu korzeniowego w odpowiedzi na zmienną w czasie i przestrzeni dostępność składników mineralnych obejmuje dwa mechanizmy: zmiany w efektywności pobierania poprzez wzmożoną lub zahamowaną aktywację systemów transportujących oraz intensywną kontrolę rozwoju korzeni. W przypadku systemu korzeniowego strategie przystosowawcze obejmują zmiany morfologiczne takie jak, wzrost korzenia głównego, tworzenie i elongację korzeni bocznych oraz formowanie włośników. W tym artykule omówiono zagadnienie modyfikacji systemu korzeniowego przez czynniki zewnętrzne (woda, składniki mineralne, światło, temperatura, zasolenie) oraz wewnętrzne (hormony) z uwzględnieniem aktualnej wiedzy na temat molekularnych podstaw regulacji wzrostu i rozwoju korzeni.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2019-01-14

Numer

Dział

Artykuły