STRATEGIE OBRONNE ROŚLIN ŻYWICIELSKICH PRZED OWADAMI ROŚLINOŻERNYMI

  • Robert Krzyżanowski

Abstrakt

Rośliny przeciwdziałają skutkom ataku roślinożerców za pomocą różnych mechanizmów morfologicznych
i biochemicznych. W odpowiedzi na uszkodzenia, rośliny wytwarzają związki obronne, wpływające na żerowanie i zachowanie roślinożerców. Ponadto rośliny uwalniają również VOCs, które przyciągają naturalnych wrogów roślinożerców. Po zasiedleniu roślin przez owady, w dalszym ciągu zachodzą kompleksowe oddziaływania w strategii obronnej roślin przed roślinożercami. Poza emitowaniem VOCs, znaczny wpływ wywierają dodatkowo roślinne allelozwiązki, takie jak związki fenolowe i kwasy hydroksamowe.

Opublikowane
2019-01-14
Dział
Artykuły