Mikroskopowe metody badania cytoszkieletu

Autor

  • Natalia Nowak Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Centrum Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warsaw
  • Paweł Pomorski Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Zakład Biochemii, Środowiskowe Multimodalne Laboratorium Adhezji i Ruchu Komórek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2381

Abstrakt

Cytoszkielet to sieć białkowych polimerów oraz związanych z nimi setek białek motorycznych, regulatorowych i łączących cytoszkielet z innymi strukturami komórkowymi. Rozwój wiedzy o cytoszkielecie jest nierozerwalnie zwiększany z postępem technik mikroskopowych używanych do jego obserwacji. Początki tych badań to niespecyficzne, nieskomplikowane barwienia utrwalonego materiału biologicznego, które później rozwinęły się w nowoczesną mikroskopię strukturalną, pozwalającą na precyzyjne znakowanie określonych białek tworzących cytoszkielet, badanie ich stanu fizjologicznego czy też oddziaływań cytoszkieletu z luźno związanymi białkami błony czy cytoplazmy. Obecnie możliwe jest nie tylko obrazowanie struktury i funkcji cytoszkieletu ze znacznie lepszą rozdzielczością przestrzenną, ale także prowadzenie tych obserwacji na żywym materiale biologicznym. Z drugiej strony, stabilność cytoszkieletu umożliwia poszukiwanie nowych metod jego obrazowania, co niewątpliwie należy do kół napędowych postępu, jaki dokonał się i wciąż dokonuje się w dziedzinie mikroskopii.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

11-07-2018