Białko CacyBP/SIP i jego rola w organizacji cytoszkieletu

Autor

  • Anna Filipek Pracownia Białek Wiążących Wapń Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Agnieszka Góral Pracownia Białek Wiążących Wapń Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2373

Abstrakt

Białko CacyBP/SIP występuje w różnych komórkach i tkankach ssaków, a jego wysoki poziom notowany jest w mózgu, śledzionie, grasicy oraz w wielu nowotworach. CacyBP/SIP oddziałuje z wieloma białkami efektorowymi, w tym z białkami cytoszkieletu: aktyną, tubuliną, tropomiozyną. Wskazuje to, iż CacyBP/SIP bierze udział w procesach komórkowych, którym towarzyszą zmiany w organizacji cytoszkieletu zarówno w warunkach fizjologicznych jak też w różnych stanach chorobowych. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę oddziaływania CacyBP/SIP z białkami cytoszkieletu oraz rolę tych interakcji w różnych procesach komórkowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

11-07-2018