Modyfikacje potranslacyjne tubuliny

Autor

  • Beata Kliszcz Pracownia Białek Motorycznych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Anna Osinka Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  • Ewa Wacławek Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  • Andrzej Kasprzak Pracownia Białek Motorycznych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Dorota Włoga Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2370

Abstrakt

Zarówno wolna tubulina, jak i tubulina wbudowana w mikrotubule może być modyfikowana potranslacyjnie poprzez przyłączenie różnorodnych grup funkcyjnych. Wśród kilkunastu zidentyfikowanych modyfikacji ?- i ?-tubuliny, przynajmniej niektóre zmiany potranslacyjne, jak acetylacja, detyrozynacja czy glutamylacja są zachowane w toku ewolucji od pierwotniaków do człowieka. Modyfikacje potranslacyjne tworzą specyficzny wzór na powierzchni mikrotubul, nazwany kodem tubulinowym, który jest rozpoznawany i ?interpretowany? przez białka oddziałujące z mikrotubulami. W efekcie modyfikacje potranslacyjne tubuliny wpływają zarówno bezpośrednio na właściwości mikrotubul, jak i pośrednio, przez białka towarzyszące mikrotubulom. Poziom modyfikacji potranslacyjnych tubuliny na poszczególnych mikrotubulach jest zróżnicowany i zależy od rodzaju tworzonych struktur mikrotubularnych oraz typu komórek. Dodatkowo, poziom modyfikacji potranslacyjnych tubuliny może zmieniać się zależnie od stadium cyklu komórkowego lub stopnia zróżnicowania komórki. Intensywne badania prowadzone w ciągu ostatnich lat zaowocowały odkryciem kluczowych enzymów modyfikujących ?- i ?-tubulinę oraz częściowo, mechanizmu ich działania. Nadal jednak jesteśmy dalecy od pełnego zrozumienia roli modyfikacji potranslacyjnych mikrotubul w regulacji procesów komórkowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

10-07-2018