Aktyna i miozyny w jądrze komórkowym

Autor

  • Jolanta Nowak Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
  • Maria Jolanta Rędowicz Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2369

Abstrakt

Aktyna i miozyna to białka kojarzone przede wszystkim z ich kluczową rolą w generacji skurczu mięśni. Natomiast poza izoformami charakterystycznymi dla mięśni są również izoformy aktyny i miozyny, które występują we wszystkich typach komórek i tkanek (patrz artykuł Suszek i współaut. w tym zeszycie KOSMOSU). Badania prowadzone w ostatnich dwóch dekadach wykazały niezbicie, że zarówno aktyna (i szereg białek wiążących aktynę) oraz liczne miozyny (przedstawiciele rodzin I, II, V, VI, XVI i XVIII) lokalizują się w jądrze komórkowym gdzie są zaangażowane w procesy transkrypcji i naprawy DNA, transport w nukleoplazmie oraz import i eksport jądrowy, a także w utrzymywanie architektury jądra. Niniejszy artykuł opisuje dotychczasowy stan wiedzy o roli układu akto-miozynowego w jądrze komórkowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

10-07-2018