Miozyny niekonwencjonalne i ich rola w mięśniach poprzecznie prążkowanych i komórkach miogennych

Autor

  • Małgorzata Suszek Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
  • Jolanta Nowak Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
  • Maria Jolanta Rędowicz Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2368

Abstrakt

Miozyny to oddziałujące z aktyną białka motoryczne, zaangażowane w skurcz mięśni, migrację komórek i transport wewnątrzkomórkowy. Występują one we wszystkich organizmach eukariotycznych, w tym w pierwotniakach i roślinach. Miozyny zbudowane są z jednego lub dwóch łańcuchów ciężkich oraz kilku łańcuchów lekkich (1-7 na łańcuch ciężki). Zidentyfikowano kilka tysięcy sekwencji łańcuchów ciężkich miozyn występujących w kilkuset gatunkach. W łańcuchach ciężkich miozyn wyróżniono główkę obejmującą domenę motoryczną (miejsce oddziaływania z aktyną i wiązania ATP) i szyjkę z motywami IQ (miejsce niekowalencyjnego wiązania się z łańcuchami lekkimi) oraz ogonek (zawierający domeny warunkujące specyficzne funkcje poszczególnych izoform miozyny). Na podstawie różnic w sekwencji aminokwasowej domeny motorycznej wyróżniono ponad trzydzieści rodzin w nadrodzinie miozyn, z czego 12, reprezentowanych przez 40 izoform, występuje u człowieka. Miozyny mięśniowe (tworzące rodzinę II) zwane są konwencjonalnymi, a pozostałe - niekonwencjonalnymi. Niniejszy artykuł opisuje nadrodzinę miozyn, a w szczególności budowę i funkcje tych miozyn niekonwencjonalnych, które są obecne w komórkach miogennych i mięśniach poprzecznie-prążkowanych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

10-07-2018