Starzenie komórkowe - 60 lat od odkrycia Hayflick’a

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2982

Abstrakt

Starzenie organizmu jest procesem, który zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest bez wątpienia starzenie się komórek, które jako pierwszy opisał  w latach 60-tych Leonard Hayflick, analizując fibroblasty hodowane in vitro. Dalsze badania dowiodły, że komórki ulegają również starzeniu w organizmie i wraz z wiekiem gromadzą się w tkankach. Komórki stare charakteryzują się znacząco zmienioną morfologią, dysfunkcją różnych organelli oraz zmienionym metabolizmem. Z tego też powodu komórki nabywają nowych cech, które definiują ich rolę w procesie starzenia narządów. Jedną z istotniejszych cech komórek starych jest zdolność do wydzielania różnego typu czynników aktywnych biologicznie, przyczyniających się do podtrzymania przewlekłego stanu zapalnego oraz powodujących dysfunkcję tkanek i organów. Badania ostatnich lat dowiodły, że, dzięki interwencji farmakologicznej, możliwe jest usuwanie komórek starych z organizmu, co daje szanse na opracowanie nowych strategii terapeutycznych ukierunkowanych na leczenie chorób wieku podeszłego prowadzących do wydłużenia życia w zdrowiu osób starszych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

25-06-2024