Zegar epigenetyczny i jego cofanie - nadzieja na wydłużenie zdrowego życia

Zegar epigenetyczny

Autor

  • Anna Bielak-Żmijewska Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2975

Abstrakt

Proces starzenia organizmu jest nieunikniony, jednakże starzejemy się w różnym tempie i sporo już wiadomo jak opóźnić ten proces i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób wieku podeszłego. Bardzo istotną rolę odgrywa styl życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, profilaktyka zdrowotna oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. U podstaw starzenia organizmu leży starzenie komórkowe i jak pokazano na przykładzie modeli zwierzęcych, usunięcie starych komórek prowadziło do polepszenia kondycji i wydłużenia życia w zdrowiu. Wykazano, że jedną z cech starzenia jest specyficzny wzór metylacji DNA i w oparciu o to zjawisko opracowano tzw. zegar epigenetyczny. Na podstawie wybranych miejsc metylacji można określić wiek biologiczny, obrazujący rzeczywiste starzenie organizmu, który może różnić się znacznie od wieku chronologicznego. Zegary epigenetyczne mają bardzo istotne znaczenie biologiczne. Służą do identyfikacji przyspieszonego starzenia, co stanowi podstawę do poszukiwań czynników za to odpowiedzialnych, jak również do przewidywania ryzyka wystąpienia chorób, a nawet przedwczesnego zgonu. Mogą być doskonałym uzupełnieniem diagnostyki i wskazówką do podjęcia ukierunkowanego działania.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

25-06-2024