Rola stresu oksydacyjnego w starzeniu komórkowym

Autor

  • Magdalena Dabrowska Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2972

Abstrakt

Starzenie komórkowe jest to trwałe zahamowanie podziałów komórek spowodowane przez czynniki stresogenne, które prowadzą do indukcji odpowiedzi na uszkodzenia DNA. W zależności od rodzaju stresu wyróżnia się trzy główne typy starzenia komórkowego: (i) starzenie replikacyjne spowodowane przez skracanie się telomerów, (ii) starzenie przyspieszone indukowane przez czynniki inne, niż skracanie się telomerów, (iii) starzenie wywołane aktywnością onkogenów. Starzeniu ulegają komórki prawidłowe i nowotworowe. Starzenie komórek prawidłowych jest głównym mechanizmem leżącym u podstaw starzenia się organizmu i chorób wieku podeszłego. Starzenie komórek nowotworowych występujące często w odpowiedzi na terapię i stanowi przede wszystkim formę uśpienia nowotworu. Zwiększone wytwarzanie reaktywnych form tlenu towarzyszy wszystkim typom starzenia. Stresowi oksydacyjnemu przypisuje się zasadniczą rolę zarówno w indukcji, jak i utrzymywaniu stanu starzenia. Wolne rodniki tlenowe pełnią dwojaką funkcję w starzeniu komórkowym: przekaźnika sygnałów oraz czynnika uszkadzającego makromolekuły. Niniejszy artykuł opisuje źródła i rolę wolnych rodników tlenowych w różnych typach starzenia komórkowego.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

25-06-2024