Starzenie się układu odpornościowego człowieka. Czy to zawsze jest dysfunkcja?

Autor

  • Jacek M. Witkowski Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Ewa Bryl Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2969

Abstrakt

Osobniczemu starzeniu się towarzyszy najczęściej zmniejszenie efektywności układu odpornościowego skutkujące wzrostem częstości i nasilenia chorób zakaźnych i nowotworowych a także redukcją skuteczności szczepień. Okazuje się jednak, że nie jest to prawda absolutna i w pewnych wypadkach procesy towarzyszące starzeniu układu odpornościowego, określane jako inflammaging i immunosenescencja, mogą mieć korzystny, adaptacyjny charakter i prowadzić do, lub współuczestniczyć w, osiągnięciu przez daną osobę stanu długowieczności.

 

 

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

25-06-2024