Ile razy powstawał układ nerwowy?

Autor

  • Marcin Czerwiński Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda
  • Łukasz Sobala Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda https://orcid.org/0000-0002-3807-6452

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2951

Abstrakt

Układ nerwowy, zbudowany z komórek nerwowych oraz glejowych, steruje aktywnością zwierząt. Odkrywcy układu nerwowego, Camillo Golgi oraz Santiago Ramón y Cajal mieli odmienne poglądy na jego budowę: Golgi uważał, że składa się z jednej wielojądrzastej komórki nazywanej syncytium, podczas gdy Ramón y Cajal uważał, że jest to sieć oddzielnych komórek połączonych synapsami. Do niedawna uważano, że jedynie Ramón y Cajal miał rację, ale nowe badania przeprowadzone na żebropławach wykazały, że zwierzęta należące do tej grupy mają komórki nerwowe połączone w syncytium, chociaż synapsy są również obecne. Jest to więc nowy typ układu nerwowego, niezaobserwowany dotąd u innych zwierząt. Sugeruje to, że układ nerwowy ewoluował dwa razy: u przodków żebropławów w postaci syncytium, oraz u przodków parzydełkowców i zwierząt dwubocznie symetrycznych, u których powstał układ nerwowy oparty na synapsach. Pomimo wysoce zaawansowanego stanu wiedzy o układzie nerwowym, odkrycie alternatywnej architektury tego układu u żebropławów wskazuje na to, że neurobiologia skrywa jeszcze wiele tajemnic.

 

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

26-02-2024

Numer

Dział

Artykuły