Rola kluczowych hormonów i ich receptorów w rozwoju owadów na przykładzie Drosophila melanogaster i Aedes aegypti

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2902

Abstrakt

Informacja o budowie i funkcjonowaniu organizmów żywych zapisana jest w genach. W regulację ekspresji genów zaangażowane są specyficzne czynniki transkrypcyjne, które odpowiedzialne są odbieranie sygnałów płynących z zewnątrz komórki i przekazywanie ich poprzez aktywację transkrypcji odpowiednich zestawów genów. Podczas rozwoju organizmu cząsteczkami sygnałowymi są m.in. hormony, dlatego rozumienie mechanizmów sygnalizacji hormonalnej i zależnej od niej ekspresji informacji genetycznej jest bardzo ważne. Organizmy modelowe stanowią doskonałe źródło wiedzy, która pozwala zrozumieć wiele procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Warto podkreślić, że bez żmudnych eksperymentów naukowych przeprowadzanych na organizmach takich jak Drosophila melanogaster, czy Aedes aegypti, nie byłoby możliwe poznanie i zrozumienie sygnalizacji hormonalnej u człowieka. Dogłębne badania szlaku przekazywania sygnałów pochodzących od 20-hydroksyekdyzonu (20E) i hormonu juwenilnego (JH) w obu organizmach pozwalają zrozumieć molekularne i genetyczne podstawy przekazywania sygnałów w organizmach wielokomórkowych, w tym sposobu, w jaki cząsteczki sygnałowe kierują rozwojem zarodka od pojedynczej komórki do dojrzałego organizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022