Hodowla przemysłowa owadów - nowa gałąź produkcji rolnej, czy przejściowy trend?

Owady w przemyśle spożywczym. Rys historyczny, Perspektywy, kierunki rozwoju, status branży i sytuacja prawa w UE.

Autor

  • Jakub Urbański Food Studies Uniwersytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2900

Abstrakt

We współczesnym świecie jedzenie owadów jest zjawiskiem znacznie bardziej powszechnym, niż bylibyśmy skłonni przypuszczać w europejskiej perspektywy. Owady są elementem diety co czwartego mieszkańca naszej planety. Ze względu na globalny deficyt białka, w ostatniej dekadzie owady są coraz częściej rozpatrywane jako alternatywne źródło białka. Istotnym czynnikiem jest nie tylko relatywnie wysoka wartość odżywcza jadalnych gatunków owadów, lecz również wyjątkowa wydajność procesu hodowli. Produkcja przemysłowa owadów, jako niskoemisyjna i wysokowydajna opiera się o waloryzację niskowartościowych produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego i odpadów żywności, a więc wpisuje się w założenia gospodarki w obiegu zamkniętym i priorytety środowiskowe i klimatyczne UE. W niniejszej pracy omówiony jest rys historyczny i obecny status owadów w przemyśle spożywczym oraz perspektywy rozwoju branży.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022