Entomologia sądowa – definicja, zakres, wybrane kierunki badań

Autor

  • Marcin Kadej Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2899

Abstrakt

Entomologia sądowa jest wąską specjalnością naukową dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach. Ma ona wybitnie utylitarny charakter, o czym świadczy jej stosowanie w wielu postępowaniach, w tym sprawach kryminalistycznych. Wiedza o owadach – ich biologii, ekologii, behawiorze – jest niezwykle przydatna do wnioskowania o czasie jaki upłynął od momentu zgonu (PMI), zawsze wtedy, gdy inne standardowe metody są zawodne. W tym celu wielu naukowców na całym świecie prowadzi różnorodne badania nad owadami nekrofilnymi. Zebrane w ten sposób informacjenie tylko przyczyniają się do lepszego rozumienia roli owadów w procesach przemiany materii, ale także podnoszą jakość wnioskowania o PMI. Z uwagi na liczbę i specyfikę prowadzonych badań entomologię sądową należy uznać za specjalność naukową o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze – budującą pomosty między innymi specjalizacjami badawczymi w obrębie biologii, chemii czy medycyny sądowej. W obszarze poznawczym jest jeszcze wiele wątków wymagających dalszych pogłębionych analiz, wiele gatunków czeka na opracowanie modeli rozwojowych, ustalenie wieku ich stadiów rozwojowych, a w końcu opisanie interakcji między gatunkami konkurującymi o ten sam zasób pokarmowy. W niniejszym artykule przedstawiono kierunki badawcze zakorzenione w entomologii sądowej, świadczące o jej wielkim potencjale naukowym.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022