Przyrodnik, entomolog, nauczyciel - wspomnienie o Profesorze Januszu Wojtusiaku (1942-2012)

Autor

  • Rafał Garlacz Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Jadwiga Lorenc-Brudecka Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego https://orcid.org/0000-0003-2666-6188

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2890

Abstrakt

Profesor Janusz Wojtusiak urodził się 21 lutego 1942 roku w Krakowie. W 1959 roku ukończył Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, a następnie rozpoczął studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później rozwijał swoją karierę naukową. W 1994 roku odebrał tytuł profesora. W latach 1982-1986 pracował na stanowisku profesora wizytującego na University of Nigeria w Nsukka. W latach 1989-1990 był wykładowcą entomologii leśnej na University of Winsconsin w USA. Jego zainteresowania badawcze skupiały się wokół etologii owadów oraz faunistyki i zoogeografii motyli. Uczestniczył w kilkunastu wyprawach naukowych do Ameryki Południowej. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych. Profesor był przyrodnikiem, naukowcem i nauczycielem akademickim znanym z zamiłowania do przyrody, gór i fotografii. Profesor był inicjatorem utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej – nowoczesnej jednostki naukowo-dydaktycznej, która gromadzi bezcenne dla nauki kolekcje przyrodnicze, prowadzi różnorodną działalność edukacyjną i promuje naukę w społeczeństwie.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022