Kwas pipekolowy- niewykorzystany potencjał

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2882

Abstrakt

Kwas pipekolowy jest niebiałkowym aminokwasem, występującym powszechnie w świecie roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Biosynteza tego związku może przebiegać na drodze dwóch szlaków chemicznych, w których kluczowymi produktami pośrednimi są piperydyno-6-karboksylan oraz piperydyno-2-karboksylan, skąd pochodzą skrócone nazwy szlaków P6C oraz P2C. Poza naturalnym występowaniem, kwas pipekolowy może być produkowany na dużą skalę na potrzeby przemysłu farmaceutycznego czy chemicznego poprzez indukcję jego biosyntezy w organizmach bakteryjnych. Związek ten jest bowiem istotnym prekursorem substancji wykorzystywanych w medycynie jako immunosupresanty czy miejscowe anestetyki. Kwas pipekolowy pełni także ważną rolę w systemicznej odporności nabytej roślin, zwanej SAR (ang. Systemic acquired resistance), podczas patogenezy infekcji. W niniejszej pracy zebrano dostępne informacje dotyczące, sposobu syntezy i degradacji tego ważnego aminokwasu w organizmach żywych, a także przybliżono funkcje jakie pełni w naturze oraz możliwości wykorzystania tego związku na potrzeby medycyny.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

  • Emilia Gula - Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

    Wykształcenie I stopnia zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Biotechnologia. Jej praca, wykonana w Zakładzie Biochemii Genetycznej, dotyczyła wytworzenia konstruktów genowych do wyciszania wybranych dioksygenaz karotenoidowych w lnie metodą VIGS. Wykształcenie II stopnia zdobyła na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie rozwijała swoje zainteresowanie roślinami podczas specjalizacji z Biotechnologii roślinnej. Jej praca magisterska dotyczyła analizy molekularnej oraz charakterystyki wzrostu transgenicznych korzeni włośnikowatych Senna obtusifolia L. w warunkach in vitro. W 2021 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Aktualnie zajmuje się tematem kwasu pipekolowego oraz wpływem stresów biotycznych na wybrane gatunki roślin.

Pobrania

Opublikowane

27-04-2023

Numer

Dział

Artykuły