Mechanizmy odpornościowe owadów i ich przełamywanie przez grzyby entomopatogenne

Autor

  • Agata Kaczmarek Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk https://orcid.org/0000-0001-7319-7973
  • Anna Katarzyna Wrońska Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Justyna Sobich Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Mikołaj Drozdowski Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Mieczysława Irena Boguś Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2872

Abstrakt

Obecnie najczęściej stosowaną metodą eliminacji owadów szkodliwych ze środowiska są pestycydy. Ich użycie wiąże się z wysoką skutecznością, nie jest jednak pozbawione wad. Wytwarzanie odporności wśród szkodników, niska wybiórczość działania, możliwość kumulacji w wodzie i glebie a także negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt to tylko niektóre zarzuty wobec stosowania pestycydów. Dlatego jako alternatywę proponuje się wykorzystanie organizmów entomopatogennych. W przeciwieństwie do bakterii i wirusów, entomopatogenne grzyby mają zdolność do trawienia kutikuli owadów. Sam proces infekcji jest wieloetapowy. Kluczowym momentem jest adhezja zarodnika do powierzchni kutikuli. Kutikula jest pierwszą mechaniczną barierą, chroniącą przed infekcją grzybową. Drugim ważnym czynnikiem wytworzonym przez owady do walki z patogenami jest układ odpornościowy z mechanizmami obrony komórkowej i humoralnej. Dokładne poznanie zarówno procesu infekcji jak również mechanizmów obronnych owadów przyczyni się do komercyjnego wykorzystania entomopategenów w zwalczaniu owadów szkodliwych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022