Zygmunt Kraczkiewicz (1900-1971)

Autor

  • Małgorzata Kloc The Houston Methodist Research Institute, Houston, TX, USA

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2846

Abstrakt

Zygmunt Kraczkiewicz (1900-1971)

W Kościele Św. Krzyża w Warszawie 11 października 2021 r. odbyła się msza święta upamiętniająca Profesora Zygmunta Kraczkiewicza, który zmarł 50 lat temu, w 1971 r.

Prof. Kraczkiewicz urodził się 20 lipca 1900 r. w Białej na Ukrainie. W 1928 r. został doktorem biologii, a w 1935 r. uzyskał habilitację na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1926-1939 był adiunktem w Zakładzie Cytologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po wybuchu II Wojny Światowej ówczesny doktor habilitowany Zygmunt Kraczkiewicz został powołany do wojska, a po klęsce Polski był internowany w Rumunii do 1941 r. W latach 1941-1945 Zygmunt Kraczkiewicz był więziony w Niemieckich obozach Dorsten i Dossel. Po wyzwoleniu przez Amerykanów w 1945 r. prof. Kraczkiewicz wyjechał do Brukseli, gdzie założył Polskie Centrum Studiów Akademickich, w którym wykładał. Do Polski wrócił w 1946 r. i od razu podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku został adiunktem w Zakładzie Cytologii UW. Od 1955 r., do emerytury w 1970 r., prof. Kraczkiewicz był kierownikiem Zakładu Cytologii. W latach 1951-1956 był Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a w latach 1956-1965 był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

06-05-2022

Numer

Dział

Biogramy