Zróżnicowanie sposobów porozumiewania się ssaków

Autor

  • Patrycja Popiel Zakład Zoologii Systematycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Leszek Rychlik Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii UAM

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2845

Abstrakt

Celem niniejszej pracy był szczegółowy przegląd badań naukowych nad komunikacją wizualną, dźwiękową, zapachową i dotykową (w tym komunikacją sejsmiczną) wśród różnych rzędów ssaków, przeprowadzonych w minionych latach. Skupiono się na zróżnicowaniu kontekstów komunikacji, zachowaniach związanych z porozumiewaniem się, narządach zmysłów umożliwiających komunikację oraz na sposobach przezwyciężania przez zwierzęta ograniczeń środowiskowych, które utrudniają wymianę informacji. Ponadto zwrócono uwagę na występowanie międzygatunkowej i nieukierunkowanej komunikacji u ssaków. Analiza danych literaturowych pozwoliła stwierdzić, że ssaki cechują się dużym zróżnicowaniem sposobów porozumiewania się w zależności od środowiska i trybu życia oraz wykształciły liczne adaptacje anatomiczne i/lub behawioralne usprawniające proces komunikacji, a większość interakcji społecznych zwierząt z tej gromady ma charakter multimodalny.

Słowa kluczowe: Mammalia, behawior socjalny, interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe, komunikacja, narządy zmysłów, maskowanie sygnału

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

06-08-2022