Współwystępowanie chorób układu oddechowego z zachorowalnością oraz przebiegiem COVID -19

Autor

  • Magda Cuchra - Kulesza Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Alicja Nowak-Zduńczyk Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź
  • Milena Paprocka-Zjawiona Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Hanna Zielińska-Bliźniewska Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Anna Merecz-Sadowska Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
  • Katarzyna Malinowska Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, Zakładu Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2817

Abstrakt

Od początku pandemii COVID-19 nasza wiedza na temat tej choroby ewoluowała w bardzo szybkim tempie. Wykazano, że istotną rolę w patomechanizmie tego schorzenia odgrywa receptor dla enzymu konwertującego angiotensynę typu 2, za pomocą którego wirus SARS- CoV-2 wnika do komórek gospodarza i ulega szybkiej replikacji prowadząc niekiedy do uszkodzenia narządów. Warto podkreślić, że wystąpienie tej choroby wiąże się z wystąpieniem silnej niewydolności oddechowej, która w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Na podstawie licznych badań i dostępnych danych statystycznych zostały wyodrębnione grupy wysokiego ryzyka, które w szczególności narażone są na ciężki przebieg choroby. Do grupy tej zaliczamy osoby po 65 roku życia oraz pacjentów z chorobami współistniejącymi, np. cukrzycą, chorobami układu krążenia, aktywną chorobą nowotworową oraz chorobami układu oddechowego. Jednakże, autorzy badań podkreślają, że konieczne jest prowadzenie dalszych badań, które pomogą jednoznacznie odpowiedzieć na stawiane pytania. W poniższym artykule, na podstawie dostępnych danych literaturowych, podjęto próbę przybliżenia związku współistniejących chorób układu oddechowego z zachorowalnością i przebiegiem COVID-19.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

06-05-2022

Numer

Dział

Artykuły