Konsekwencje urbanizacji dla środowiska

Autor

  • Krzysztof Podwysocki Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2807

Abstrakt

W niniejszej pracy podjęto tematykę wpływu rozwoju miast (urbanizacji) na środowisko przyrodnicze. Zaprezentowano konsekwencje urbanizacji na przekształcenia siedlisk, w kontekście czego zwrócono szczególną uwagę na fragmentację siedlisk zwierząt przez rozwój infrastruktury drogowej i zabudowy. Następnie przedstawiono wpływ urbanizacji na zanieczyszczenia środowiska, podkreślając szczególną rolę motoryzacji w generowaniu zanieczyszczeń. Scharakteryzowano również problem negatywnego wpływu sztucznego oświetlenia na faunę i florę. Opisano specyficzne cechy klimatu obszarów zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej wyspy ciepła i nawalnych opadów deszczu. Przedstawiono wpływ urbanizacji na różnorodność biologiczną, wymieniając rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, synantropizację, specjację oraz inne procesy urbanizacji zwierząt. Zrozumienie problemu urbanizacji jest szczególnie ważne dla planistów miejskich i samorządowców, aby rozpocząć wdrażanie rozwoju zrównoważonego w miastach.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

06-05-2022

Numer

Dział

Artykuły