Zasoby Herbarium Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; historia, stan obecny i przyszłość

Autor

  • Wojciech Krawczyk Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Daria Jadwisieńczak Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Przemysław Pyrek Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Oliwia Rainer Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Anna Gazda Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2792

Abstrakt

Kolekcja Herbarium Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stanowi bezcenną wartość naukową i historyczną. Jego zasoby zbierane na przestrzeni lat przez wielu wybitnych naukowców i przyrodników tworzą niezwykle interesujący zbiór roślin naczyniowych pozyskanych na obszarze Polski i innych krajów. Ze względu na specyfikę Wydziału, duża część zgromadzonych okazów powiązana jest z siedliskami leśnymi; kolekcja zawiera przedstawicieli należących do wszystkich większych rodzin polskiej flory. Zasoby Herbarium mogą zostać wykorzystane do prowadzenia badań związanych z występowaniem i rozmieszczeniem gatunków roślin, a także uzyskania informacji na temat historycznych miejsc występowania rzadkich gatunków roślin. Obecnie w ramach projektu IMBIO trwają prace przy digitalizacji okazów zgromadzonych w Herbarium, co umożliwi dostęp do materiałów w formie elektronicznej znacznie ułatwiając prace badawcze, a także umożliwi zainteresowanym zapoznanie się z kolekcją online.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021