Zasoby informacji o różnorodności biotycznej w kolekcjach przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor

  • Stanisław Knutelski Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, Kraków
  • Marcin Nobis Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 3, Kraków
  • Tomasz Pyrcz Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, Kraków
  • Wojciech Fiałkowski Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, Kraków, Polska

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2786

Abstrakt

Przedstawiono historię powstawania naukowych kolekcji okazów przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywanych obecnie na Wydziale Biologii (Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych) i w Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz obecny stan ich poznania, a także wkład przyrodników mających największy udział w ich tworzeniu i powiększaniu. Najstarsze kolekcje pochodzą z przełomu XV i XVI w. Zbiory naukowe w UJ stanowiły i stanowią podstawę badań oraz rozwoju nauki i edukacji, nie tylko w Polsce. Ze względu na szeroki zakres systematyczny i biogeograficzny zgromadzonych kolekcji, wiele z nich wymaga naukowego opracowania, uporządkowania, inwentaryzacji, digitalizacji oraz konserwacji. Jest to proces ciągły, generowany także przez ustawicz­nie zmieniający się stan poznania oraz nowe odkrycia. Obecnie zbiory botaniczne i entomologiczne UJ są w trakcie digitalizacji w ramach projektu Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO).

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021