Kartoteka stanowisk glonów Polski w zbiorach naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Autor

  • Konrad Wołowski Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków
  • Maria Janicka Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków
  • Lucyna Śliwa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2784

Abstrakt

Zbiory IB PAN stanowią podstawową w skali krajowej i znaczącą w skali międzynarodowej kolekcję zbiorów zielnikowych, których łączna liczba numerów inwentarzowych wynosi blisko 1500000. Zbiory obejmują nie tylko wszystkie grupy współczesnych roślin i grzybów, w tym jedną z trzech największych na świecie ikonotek glonów (415510 kart), ale także kolekcje flor kopalnych i okazów referencyjnych dla badań paleobiologicznych. W 2020 r. zbiory Instytutu zostały wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej pod nazwą Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN (NKB IB PAN). Spośród 7 kolekcji IB PAN, część zbiorów fykologicznych przeznaczono do digitalizacji w ramach projektu IMBIO. Kolekcja fykologiczna obecnie zawiera zielnik (około 5000 zinwentaryzowanych składek), kolekcję kultur glonów, ikonotekę glonów (415510 kart) i kartotekę stanowisk glonów podawanych z Polski, która zostanie zdigitalizowana. Kartoteka ta liczy obecnie około 28000 kart, w tym około 25000 kart stanowisk przedstawicieli różnych grup glonów oraz 1681 kart stanowisk sinic (cyjanobakterii) i 1422 karty stanowisk bakterii. Każda karta zawiera nazwę gatunkową, miejsce zbioru i numer publikacji, w której informa­cja została zamieszczona (wg publikowanych bibliografii fykologicznych). Kartoteka wraz z katalogiem bibliografii fykologicznej umożliwiała powstanie i opublikowanie kolejnych spisów nazw glonów podawanych z Polski. Obecnie te same zasoby posłużą do zaktualizowania tych spisów i zaproponowania w ramach projektu IMBIO pierwszego, w dodatku cyfrowego, wykazu glonów Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021