Udostępnianie informacji o różnorodności Eukaryota z zasobów Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu IMBIO i ich znaczenie w ochronie przyrody

Autor

  • Rita Rakowska Instytut Ochrony Przyrody PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2773

Abstrakt

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN) digitalizuje i udostępnia część swoich zasobów informacji o różnorodności Eukaryota w ramach projek tu IMBIO (Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych). Udostępniane dane pochodzące z notatek z badań terenowych pracowników Instytutu, dotyczą m.in. roślin cmentarzy Polski południowej, a także ważek Małopolski i Pojezierza Pomorskiego. Najwięcej rekordów danych (150000) dostarczają bazy danych Łąki w Karpatach Polskich i Atlas Ssaków Polski. Mamy nadzieję, że udostępnienie zasobów danych o różnorodności krajowych Eukaryota w ramach projektu IMBIO przyczyni się nie tylko do szerszego zainteresowania społeczeństwa nauką, ale również do efektywniejszej ochrony polskiej przyrody.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021