Zasoby danych ichtiologiczno-rybackich Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Autor

  • Joanna Całkiewicz Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
  • Ireneusz Wójcik Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2771

Abstrakt

Pierwszą polską placówkę badań morza, Morskie Laboratorium Rybackie (MLR) w Helu powołano 100 lat temu, w czerwcu 1921 roku. Utworzone laboratorium zajmowało się badaniem zasobów ryb w Bałtyku oraz rozpoznawaniem miejsc połowów, mogących służyć polskiemu rybołówstwu. W 1949 roku nastąpiło włączenie Morskiego Laboratorium Rybackiego do Morskiego Instytutu Rybackiego z siedzibą w Gdyni. Od początku istnienia Instytut jest związany z rybołówstwem morskim i jego głównym zadaniem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w tym zakresie. Od 2005 roku monitoring rybacki został znacząco rozwinięty w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Polskie rybołówstwo morskie zostało objęte wspólną polityką rybacką UE oraz unijnym programem zbierania danych rybackich. Obecnie operacja gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystania w sektorze rybołówstwa oraz wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz krajowego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Ireneusz Wójcik - Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik Zakładu Logistyki i Monitoringu w MIR-PIB.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021