Zbiory przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk - świadkowie przeszłości w służbie teraźniejszości i przyszłości

Autor

  • Łukasz Przybyłowicz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
  • Sebastian Tarcz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2766

Abstrakt

W artykule przedstawiono informacje dotyczące Naukowej Kolekcji Przyrodniczej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Będąca jedną z największych i najcenniejszych w Polsce, kolekcja gromadzi okazy bezkręgowców i kręgowców, zarówno żyjących współcześnie, jak i kopalnych. Obecne zasoby kolekcji ISEZ PAN szacowane są na ponad 2130000 okazów. Zbiór ma wartość nie tylko naukową, ale stanowi również ważną spuściznę kulturową, dokumentującą rozwój nauk przyrodniczych w Polsce, gdyż jego początek datuje się na koniec XIX w., a najstarsze okazy pochodzą z drugiej połowy XVIII w. Skarbem kolekcji jest unikatowy na świecie okaz nosorożca włocha­tego, zachowany w stanie niemal kompletnym, z większością wewnętrznych narządów ciała i tkanek miękkich. O wyjątkowej wartości kolekcji świadczy również liczba typów opisowych, stanowiących wzorce nowo odkrywanych gatunków, których liczba wynosi około 5000. Kolekcja jest stale uzupełniana i stanowi bazę do nowoczesnych badań z wielu dziedzin nauki, takich jak: paleontologia, faunistyka, filogenetyka, genetyka, taksonomia, czy biologia konserwatorska.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021