Starzenie się mięśni szkieletowych człowieka - przyczyny, skutki, zapobieganie

Autor

  • Jerzy A. Żołądź Zakład Fizjologii Mięśni, Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, im. B. Czecha w Krakowie
  • Joanna Majerczak Zakład Neurobiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
  • Krzysztof Duda Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2742

Abstrakt

Rozważania pierwszej części pracy dotyczą składu ciała człowieka, rozpatrywanego na pięciu różnych poziomach: A) poziom pojedynczych atomów, poprzez B) poziom związków chemicznych, C) skład ciała uwzględniający istnienie błony komórkowej (poziom komórkowy) i D) skład tkankowo-narządowy (poziom tkankowy), aż po E) ocenę ustroju jako całości. Szczególnie dużo uwagi w rozważaniach tych poświęcono mięśniom szkieletowym, w tym czynnikom warunkującym ich siłę i moc. W dalszych częściach pracy  przedstawiono proces starzenia się organizmu człowieka, w tym starzenie się mięśni szkieletowych, z uwzględnieniem zjawiska otyłości sarkopenicznej oraz jej negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Omówiono również zjawisko starzenia się mięśni szkieletowych sportowców w przebiegu ich kariery sportowej jak i po jej zakończeniu. W końcowej części pracy przedstawiono dowody na korzystne oddziaływanie aktywności fizycznej / treningu na organizm osób w starszym wieku, nawet po przekroczeniu 100 roku życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2021-01-30