Między boiskiem a laboratorium. Diagnoza stanu wytrenowania współczesnego sportowca wyczynowego

Autor

  • Krzysztof Kusy Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Jacek Zieliński Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2737

Abstrakt

Diagnostyka w sporcie to nie tylko obligatoryjna kontrola medyczno-zdrowotna, ale przede wszystkim specyficzne narzędzie kierowania procesem treningowym, rozpoznawanie reakcji organizmu ludzkiego na ćwiczenia, sesje i cykle treningowe. Celem przeglądu jest zapoznanie czytelnika z kanonami współczesnych metod, przydatnych w kontroli stanu wytrenowania wyczynowych sportowców, planowaniu procesu treningowego i ocenie jego skutków. Bazując na długoletniej współpracy badawczej z wysokiej klasy trenerami i zawodnikami, autorzy omawiają kolejno ważne obszary działań diagnostycznych w sporcie wyczynowym. Są to prewencja medyczna, profil psychologiczny, somatyczny i motoryczny zawodnika, standardowe metody referencyjne stosowane w stacjonarnym laboratorium, mobilne pomiary podczas treningu i zawodów sportowych, cykliczność działań diagnostycznych oraz zjawisko sportu masters. Na koniec zarysowano główne tendencje i czynniki rozwoju diagnostyki sportowej, jakimi są wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych, miniaturyzacja aparatury pomiarowej, wzrost znaczenia diagnostyki w warunkach treningu i walki sportowej oraz sztuczna inteligencja, obecnie analizująca i interpretująca dane, a w przyszłości zdolna do przejęcia większości zadań i decyzji diagnostycznych trenera-człowieka.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2021-01-30