Właściwości fizjologiczne i mechaniczne mięśni szkieletowych - czy są takie same w różnych mięśniach i u wszystkich osób?

Autor

  • Anna Jaskólska AWF Wrocław
  • Artur Jaskólski AWF Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2734

Abstrakt

Nasze zdolności do wykonywania ruchów i wysiłków fizycznych uwarunkowane jest prawidłowym funkcjonowaniem mięśni szkieletowych zależnym od właściwości mięśni. Dlatego celem niniejszego artykułu była charakterystyka właściwości mięśni szkieletowych, począwszy od pobudzenia mięśnia, jego zdolności kurczenia się i rozwijania siły, po właściwości mechaniczne tkanki mięśniowej. W artykule omawiamy kolejno właściwości fizjologiczne, w tym pobudzenie mięśnia i zdolności do rozwijania siły, i czynniki je warunkujące, oraz właściwości mechaniczne tkanki mięśnia. Głównie opisujemy i podajemy wyniki badań własnych w tym zakresie. Następnie, na podstawie wyników badań własnych opisujemy właściwości badanych przez nas mięśni, odnosząc różnice między nimi do pełnionej funkcji. W dwóch ostatnich rozdziałach opisujemy właściwości mięśni u osób w różnym wieku oraz osób chorujących na chorobę Parkinsona, wykazując i odpowiadając na postawione pytania, że właściwości mięśni zmieniają się z wiekiem i w chorobach neurodegeneracyjnych, jaką jest choroba Parkinsona, co zmniejsza zdolność tych osób do rozwijania siły i wykonywania wysiłku fizycznego. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Artur Jaskólski, AWF Wrocław

Artur Jaskólski ukończył studia w WSWF w Katowicach. W dziedzinie nauk o kulturze fizycznej również uzyskał stopień doktora w AWF Poznań, stopień doktora habilitowanego w AWF  Kraków,  a tytuł profesora otrzymał pracując w AWF Wrocław. W latach 1992-1997 uczestniczył  w programie badawczym zatytułowanym HERITAGE w USA, najpierw jako Senior Researcher w Uniwersytecie w Arizonie, a następnie w latach 1996-97 jako Visiting Professor na uniwersytecie w Indianie. W maju 2003 r. był zaproszony na wykłady do Alborg University (Dania), gdzie uczestniczył we wspólnych badaniach dotyczących zastosowania EMG i mechanomiografii do oceny czynności mięśni szkieletowych. Kierował dwoma grantami promotorskimi.

Downloads

Opublikowane

2021-01-30