Czy intensywny wysiłek fizyczny może być lekiem w chorobie Parkinsona?

Autor

  • Jarosław Marusiak Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Fizjoterapii

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2709

Abstrakt

Badania naukowe wskazują, że aktywność fizyczna wpływa nie tylko na polepszenie ogólnego stanu zdrowia u ludzi, ale dowodzą również specyficznego wpływu ćwiczeń fizycznych na "zdrowie mózgu". Doniesienia ostatnich lat pokazują, że uprawianie aktywności fizycznej w młodym wieku obniża ryzyko zachorowania na choroby neurodegeneracyjne, np. na chorobę Parkinsona. Jednocześnie istnieje wiele badań naukowych, prowadzonych na zwierzętach i ludziach wskazujących, że ćwiczenia fizyczne wywołują korzystne zmiany neuroplastyczne w mózgu zarówno u ludzi zdrowych jak i u chorujących na choroby neurodegeneracyjne. Niniejszy artykuł przedstawia dowody naukowe na zmiany neuroprotekcyjne i neuronaprawcze w mózgu wywołane ćwiczeniami fizycznymi. Zagadnieniem które szerzej podjęto w niniejszym artykule jest wpływ ćwiczeń fizycznych o wysokiej intensywności na zmiany neuroplastyczne i mechanizmy neurofizjologiczne ośrodkowego układu nerwowego oraz na zachowania psychomotoryczne w chorobie Parkinsona. Przedstawione w niniejszym artykule dowody naukowe na pozytywne efekty wysiłku fizycznego na ośrodkowy układ nerwowy to: (i) wzrost wydzielania czynników neurotroficznych, (ii) wzrost ekspresji receptorów dopaminergicznych D2 w prążkowiu, (iii) spadek aktywności transportera dopaminergicznego, (iv) wydłużenie korowo-rdzeniowego okresu ciszy u pacjentów z chorobą Parkinsona zbadanego za pomocą metody przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, (v) poprawa sprawności czynności ruchowych oburęcznych, (vi) poprawa funkcji kognitywnych oraz (viii) złagodzenie symptomów ruchowych i pozaruchowych choroby Parkinsona. Wiedza ta jest ważna dla fizjoterapeutów poszukujących skutecznych metod terapii ruchem opartych na dowodach naukowych, wskazujących na wpływ odpowiednio dozowanego wysiłku na patomechanizm choroby Parkinsona, jak również dla modyfikacji systemu opieki zdrowotnej. Niniejszy artykuł ma również uświadomić każdemu z nas, jak wielki wpływ mamy na nasze "zdrowie mózgu" gdy regularnie uprawiamy aktywność fizyczną na każdym etapie naszego życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2021-01-30