Mechanizmy regulacji snu u Drosophila melanogaster

Autor

  • Elżbieta Pyza Uniwersytet Jagielloński
  • Milena Damulewicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2697

Abstrakt

Sen zarówno u Drosophila jak i u ssaków jest regulowany przez zegar okołodobowy i procesy homeostatyczne, szczególnie po okresie jego deprywacji. Funkcja snu jest podobna u różnych organizmów, jego brak wpływa na uczenie się i pamięć, a także na procesy metaboliczne  i rozwój. Główny oscylator zegara okołodobowego u muszki owocowej zlokalizowany jest w mózgu i składa się ze 150 neuronów, a niektóre z nich kontaktują się z neuronami tworzącymi ośrodki snu zlokalizowane w ciałach grzybkowatych i kompleksie centralnym mózgu. W regulacji procesu snu i czuwania kluczową rolę odgrywają neurotransmitery, takie jak dopamina, oktopamina, serotonina, GABA i acetylocholina. W procesach regulacji snu dużą rolę odgrywają również komórki glejowe, szczególnie te, w których zlokalizowane są oscylatory peryferyczne.     

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-11-04