Alergia kontaktowa - przyczyna depresji i bezsenności?

Autor

  • Katarzyna Curzytek Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN
  • Marta Kubera Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2694

Abstrakt

Nowoczesny styl życia, zanieczyszczenia środowiska i postępująca industrializacja przyczyniają się do wzrostu zachorowań na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, które jest reakcją odpornościową na niskocząsteczkowe substancje ? hapteny. Klinicznie manifestuje się na skórze obrzękiem, pęcherzami i pęknięciami, którym dodatkowo towarzyszy ból i świąd. Zapalny charakter choroby oraz widoczne na skórze zmiany, przyczyniają się do pogorszenia jakości życia chorych oraz zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Niewątpliwie objawy z kręgu zaburzeń lękowych i depresyjnych (przebiegających z bezsennością) mogą dotyczyć nawet 60% pacjentów dermatologicznych. Ponadto, jakość snu oraz stan skóry są ze sobą ściśle skorelowane i wzajemnie na siebie oddziałują. Niezwykle obiecujące są wyniki badań ostatnich lat, które wskazują, że leki przeciwdepresyjne, w praktyce klinicznej stosowane w leczeniu bezsenności, hamują również reakcję nadwrażliwości kontaktowej. Dlatego niniejsza praca jest poświęcona problemowi współwystępowania chorób skóry, depresji i bezsenności, roli układu odpornościowego w etiologii tych chorób oraz immunomodulacyjnych właściwości leków przeciwdepresyjnych, mogących wywierać terapeutyczne efekty w chorobach z zakresu psychodermatologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-11-04