Aspekty medyczne i biologiczne zaburzeń snu w padaczce

Autor

  • Władysław Lasoń
  • Monika Leśkiewicz Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
  • Magdalena Regulska

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2690

Abstrakt

Padaczka jest przewlekłym schorzeniem neurologicznym, któremu często towarzyszą zaburzenia snu. Wzajemne zależności między padaczką a snem są złożone i tylko częściowo wyjaśnione. Niedobór snu zwiększa podatność organizmu na wystąpienie drgawek, a z drugiej strony, drgawki często pojawiające się w nocy, zakłócają fizjologiczny sen, pogarszając ogólny stan zdrowia i jakość życia chorych. Współwystępowanie padaczki i zaburzeń snu ma szczególnie poważne konsekwencje u dzieci, ponieważ negatywnie wpływa na procesy neurorozwojowe prowadząc do behawioralnych, poznawczych i psychosocjalnych deficytów. Postępy neurofizjologii i nauk molekularnych ujawniły podstawowe mechanizmy padaczki i snu, akcentujące rolę pobudzających i hamujących neuroprzekaźników tj. kwasu glutaminowego i kwasu g-aminomasłowego (GABA) oraz neuromodulatorów np. adenozyny, melatoniny i oreksyn w obu zjawiskach. Rezultaty tych badań stwarzają nadzieję na opracowanie nowej  strategii farmakoterapii padaczki z korzystnym wpływem na jakość snu.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-11-04