Jak infekcje i cytokiny wpływają na sen i zachowanie człowieka i zwierząt?

Autor

  • Krzysztof Rakus
  • Magdalena Chadzińska Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2689

Abstrakt

Produkowane podczas reakcji zapalnej cytokiny pro-zapalne (IL-1b, IL-6, TNFa) i prostagandyny (np. PGE2) regulują aktywność leukocytów i pobudzają produkcję białek ostrej fazy np. CRP. Oddziałują także na na różne struktury mózgu i wywołują szereg zmian behawioralnych łącznie opisywanych jako zachowania chorobowe (ang. sickness behavior). Składa się ma nie między innymi gorączka, zaburzenia łaknienia, aktywności lokomotorycznej i poznawczej oraz zaburzenia struktury i długości snu. Najczęściej ich działanie powoduje skrócenie fazy zasypiania i fazy snu paradoksalnego (REM) oraz wydłużenie fazy snu wolnofalowego (SWS). Podobne działanie mają także IL-2 i cytokiny należące do rodziny interferonów, w tym najważniejsze dla odpowiedzi przeciwirusowej ? interferony typu I (IFN I). Kierunek i nasilenie tych zmian zależą od fazy i nasilenia infekcji.

Indukowane przez cytokiny pro-zapalne zmiany behawioralne są wysoce adaptacyjne i konserwatywne ewolucyjnie.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-11-04

Numer

Dział

Artykuły