Niedobór snu a neuroplastyczność

Autor

  • Grzegorz Hess Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2681

Abstrakt

Niedobór snu wywiera negatywny wpływ na funkcje poznawcze mózgu, w tym zdolności do uczenia się i zapamiętywania. Szereg danych doświadczalnych wskazuje, iż sen ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania homeostazy mózgu oraz konsolidacji śladów pamięciowych. Obydwa zjawiska opierają się w dużej mierze na procesach plastyczności synaptycznej, uzależnionej od związanych ze snem wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu. Niniejszy wykład koncentruje się na dwóch hipotezach, które zdominowały badania nad funkcją i znaczeniem snu w ostatnich latach ? hipotezą homeostazy synaptycznej i hipotezą aktywnej konsolidacji systemowej i przytacza dane uzyskane z badań na modelach zwierzęcych, które wykazały, jak deficyt snu wpływa na leżące u podstaw tych zjawisk, mechanizmy plastyczności synaptycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-11-04